Трета българска държава

Правила на форума
Тук, моля, да се придържате към фактологията. И да имате различно становище от общоприетото, нека е подкрепено с някакви факти.
Kalin
Мнения: 267
Регистриран на: Чет Апр 02, 2020 10:38 pm
x 24
x 30

Трета българска държава

Непрочетено мнение от Kalin »

Една доста интересна стария за военното ни разузнаване - как и кога е създадено, първи успехи и т.н. Струва си да се прочете цялата на сайта. Тук е само откъс.
Военното разузнаване на Третата българска държава

Разузнаването винаги е било тема, която провокира интереса на широката публика. Обикновено първата асоциация при споменаването на тази дума се свързва с периода на Студената война, но тематиката е актуална и за годините преди Втората световна война. Третата българска държава разполага със своето военно разузнаване, което макар и появило се по-късно от това в съседните Румъния и Сърбия също има своите постижения.

Темата за неговото начало все още предизвиква дискусии в историографията. Формално за такова може да се приеме Закон за устройството на въоръжените сили на Българското княжество, утвърден с Указ № 185 от 15 декември 1891 година на княз Фердинанд. Съгласно него към Канцеларията на Министерството на войната се формира специално звено за обработване на разузнавателната информация, получавана от българските дипломатически представителства в чужбина. С друг указ от същия месец е създаден първия български орган за осигуряване на военна информация, наречен Учебно бюро. То трябва да събира и обобщава сведения по военни въпроси, добити от открити източници и преди всичко от българските дипломатически агентства, и да информира щабовете и войските за новостите в чуждите армии с акцент върху армиите на евентуалните военни противници на Княжеството.

Малко по-рано през същата година е поставено начало на длъжността военно аташе, след като подполковник Илия Димитриев бива определен за такъв в Сърбия. До 1906 година такива са назначени както в останалите съседки на България, така и в Италия, Франция, Германия, Русия и Австро-Унгария. С променлив успех разузнавателна информация се събира и от българските търговски агентства в Османската империя (Солун, Скопие, Битоля, Одрин, Дедеагач, Цариград и Сяр).

Като втора възможна рождена дата на българското военно разузнаване се посочва 1 април 1903 година. Тя е лансирана от проф. Светлозар Елдъров, тъй като това е денят, в който легендираният като втори секретар на Българското търговско агентство в Солун военен разузнавач кап. Рачо Пенев изпраща своя първи рапорт. На 9 май същата година се създава Информационно бюро при Оперативното отделение на Щаба на армията, което пък по мнение на доц. д-р Николай Проданов трябва да се счита за начало на военното разузнаване.

Гореизброените дати не се считат за меродавни, тъй като сред специалистите по въпроса се е наложило становището, че по-голямата част от информацията се добива чрез открити източници (български и чуждестранен печат), а не чрез целенасочена разузнавателна дейност. Поради това за ден на разузнавача се приема 12 януари, тъй като на тази дата през 1908 година влиза в сила указ на княз Фердинанд, според който Информационното бюро се преструктурира в Разузнавателна секция.

Kalin
Мнения: 267
Регистриран на: Чет Апр 02, 2020 10:38 pm
x 24
x 30

Re: История на Третата българска държава

Непрочетено мнение от Kalin »

Цялата статия - на сайта.
Българските архитекти между двете световни войни

С известни изключения, архитектурата в повечето български градове днес е наследство от, най-общо казано, четири периода: от Освобождението до Първата световна война, между двете световни войни, архитектурата от социализма и архитектурата от Прехода.

Сградите от периода на тоталитарната политическа власт на БКП са относително разпознаваеми, както и тези от периода преди Първата световна война – които често свързваме с „европеизирането“ на България. Всички неокласически, необарокови, сецесионови и други пищно орнаментирани постройки, които правят София, Пловдив или другите ни градове да приличат повече или по-малко я на Виена, я на Париж, поне в популярното съзнание на хората.

Някак между тях, често неглижиран, остава междувоенният период – интересен и специфичен, наред с други неща, и с това, че това е времето за еманципация на българските архитекти. Ако това „европеизиране“ дотогава се е изразявало по-скоро в заемане и до известна степен копиране на образци от чужбина, то след Първата световна война новата вълна български архитекти вече търсят родното – под различни форми – и се опитват да го вплетат в проектите си. Всичко това се случва успоредно с развитие в европейската архитектура, със стъпките на архитектурния модернизъм и различните му проявления, които пристигат почти веднага и в България.

И все пак: кои са тези архитекти, които работят и строят българските градове между двете световни войни?

Ако до Първата световна война рамо до рамо проектират и чужденци, и българи, то след нея вече работи поколение само от българи. Всички те са завършили в чужбина, тъй като у нас все още няма висше архитектурно училище. Произходът им е разнообразен – има такива от големите градове, има и от малки села.

Аватар
19
Site Admin
Мнения: 188
Регистриран на: Чет Апр 02, 2020 2:58 pm
x 33
x 19

Re: История на Третата българска държава

Непрочетено мнение от 19 »

Интересен обзор с много архивни кадри, икономически данни, тенденции, политико-икономически връзки.
Проследява се развитието на всички сектори от икономиката - промишленост, селско стопанство, транспорт, търговия и банково дело.


Аватар
19
Site Admin
Мнения: 188
Регистриран на: Чет Апр 02, 2020 2:58 pm
x 33
x 19

Re: История на Третата българска държава

Непрочетено мнение от 19 »

Статията нахвърля процеса на електрификация в София, Пловдив и Варна от началото на миналия век като го свързва с навлизането на нови архитектурни решения продиктувани от функцията на новия тип сгради.
Електроснабдяването на България и архитектурата на модернизма

Зараждането на познатия ни образ на индустриалната архитектура може да бъде тълкуван като последица от напредъка на металургичната промишленост. Особен тласък след средата на XVIII в. дава новият метод на Ейбрахам Дерби за производство на чугун в доменни пещи, подхранвани не от каменни въглища, а от кокс. По този начин (макар в началото да се налага допълнително дообработване) цената на материала пада, а също така якостта му на натиск се увеличава. Конструктивните качества на новонавлизащите материали са предизвикателство и пред архитектите, и пред инженерите, тъй като им откриват нови възможности.

Засилената употреба на метални конструкции започва още от края на XVIII в. при някои инженерни съоръжение като например мостове, като от XIX в. се въвежда и в производствени и търговски здания – обляти от светлина, струяща от оберлихти. Формите, до които се достига с новия материал, дават своя дан и при ранните модерни примери за конструкции от стоманобетон, което продължава с пълна сила и през XX век.

В следващите редове ще се спрем на няколко интересни със своята архитектура примера за индустриални обекти от България, при които може с пълна сила да се усети връзката между материалите и архитектурния стил. Разбира се, темата за индустриалната архитектура е необятна, затова ще се спра само и единствено на обекти, свързани с електроенергията на страната. Обекти, възникнали във време на силния стопански подем след Първата световна война, съпътстван от навлизането на новата архитектурна естетика.

За да бъде разбрана двояката ценност на тези сгради – както архитектурни образци, така и като като артефакти от икономическата история на страната – две начала, които вървят заедно – ще засегнем и на предисторията на създаването им.
Цялата статия - на bulgarianhistory.org.

Аватар
19
Site Admin
Мнения: 188
Регистриран на: Чет Апр 02, 2020 2:58 pm
x 33
x 19

Re: История на Третата българска държава

Непрочетено мнение от 19 »

По-долу съм извадил само една част, по която се разбира какво е отношението на Хитлер към България след смъртта на цар Бoрис III.
Разсекретен разпит на нацистки дипломат разкрива плановете на Хитлер за България през 1944 г.

Хитлер се обърна към Рибентроп с въпроса какво има да доложи. Рибентроп ме представи и каза, че посланик Бекерле лично ще доложи за положението в България. Едва тогава за първи път можах да разгледам Хитлер както трябва.

Той седеше прегърбен, опрял треперещи ръце на коленете си и вперил съвършено неподвижен взор през мен в пространството.

Успях да кажа само няколко изречения и тъкмо преминавах по същество към доклада си, когато Хитлер ме прекъсна и се обърна към адютанта: „Донесете писмото, което изпратиха българските регенти. Посланик Бекерле ще им отнесе отговор“.

По изражението на Рибентроп разбрах, че за първи път чува за съществуването на такова писмо. Адютантът се върна с писмото и Хитлер разпореди на Рибентроп да го прочете на глас.

Съдържанието на писмото, подписано от регентите княз Кирил, Филов и Михов, имаше следния характер. Регентите уверяваха Хитлер в своите верноподанически чувства, но заедно с това посочваха, че България вече не е в състояние да носи тежестите на войната. Регентите молеха Хитлер да им разреши България да излезе от войната и посочваха, че една такава стъпка ще им даде възможност да се разправят с недоволните елементи в самата страна и по такъв начин да „оздравят България“.

Веднага след прочита на писмото Хитлер продиктува на стенографа отговор.
Отговорът беше пълен с обичайните за фюрера демагогски твърдения за мощта на Третия райх, който ще се сражава до пълна победа. Заедно с това Хитлер плашеше регентите, че предават себе си и своите довереници в ръцете на руските болшевики.
Стенографът излезе и Хитлер се обърна към мен. Повишавайки неприятно предрезгавелия си глас, той поиска от мен да осъществя натиск върху регентите, а ако това не помогне, да извърша метеж и да установя военна диктатура.

Тук той даде указание на Фегелайн да прехвърли в района на Скопие една дивизия от войските на СС. После подписа донесеното от адютанта писмо и ми го връчи.
Целият материал - на bulgarianhistory.org

Kalin
Мнения: 267
Регистриран на: Чет Апр 02, 2020 10:38 pm
x 24
x 30

Re: Трета българска държава

Непрочетено мнение от Kalin »

Една новина с днешна дата, но препращаща в недалечното минало.

БСП иска оставката на министъра на външните работи Екатерина Захариева, обявиха от партията.

От левицата категорично възразиха срещу присъединяването на България към разпространената днес остра декларация на министрите на външните работи на Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ по повод на 75 години от края на Втората световна война. В нея се казва, че "манипулирането на историческите събития, довели до войната и разделението на Европа след нейния край, е достойно за съжаление усилие да се фалшифицира историята".

Подобни декларации в деня, в който капитулира Нацистка Германия, омаловажават милионите жертви, които сложиха край на най-човеконенавистния режим в историята на света, посочват социалистите.

"Подчертаваме, че следвоенното институционално и политическо устройство на Европа и света е резултат от постигнатите и подписани споразумения от Антихитлеристката коалиция (СССР, САЩ и Великобритания) в Ялта и Потсдам през 1945 г. Те бяха реализирани в резултат на победата над фашизма във Втората световна война, в резултат на жертвата и саможертвата на милиони европейски граждани и антифашисти, сред които хиляди български антифашисти и войници", заявяват от БСП.

Според тях интерпретации и констатации, без съдържателни аргументи, не допринасят за установяването на историческата истина както за събитията, довели до Втората световна война, така и за нейния ход и резултат.

"Настояваме министърът на външните работи г-жа Екатерина Захариева да оттегли подписа си и премиерът да внесе в парламента нейната оставка", изтъкват още от партията, управлявана от Корнелия Нинова.

"Неоспорим факт е, че Денят на победата - 9 май 1945 г., затвори най-кървавата страница в историята на човечеството и даде шанс за траен мир и за създаването на обединена Европа, от която България днес е част. Без Деня на победата, нямаше да бъде възможен Денят на Европа", се казва още в позицията на социалистите, които поздравяват българските граждани с двата празника.
Там е работата, че не я затвори - жертвите дадено от България по време на ВСВ са съизмерим с дадените по време на окупацията на червената армия след това, при т.нар. "Народен" съд. А ако добавим и тези в Македония, се казва, че в "мирно" време сме дали повече жертви отколкото по време на войната.

Kalin
Мнения: 267
Регистриран на: Чет Апр 02, 2020 10:38 pm
x 24
x 30

9 май

Непрочетено мнение от Kalin »

Една новина с днешна дата, но препращаща в недалечното минало.
БСП иска оставката на министъра на външните работи Екатерина Захариева, обявиха от партията.

От левицата категорично възразиха срещу присъединяването на България към разпространената днес остра декларация на министрите на външните работи на Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ по повод на 75 години от края на Втората световна война. В нея се казва, че "манипулирането на историческите събития, довели до войната и разделението на Европа след нейния край, е достойно за съжаление усилие да се фалшифицира историята".

Подобни декларации в деня, в който капитулира Нацистка Германия, омаловажават милионите жертви, които сложиха край на най-човеконенавистния режим в историята на света, посочват социалистите.

"Подчертаваме, че следвоенното институционално и политическо устройство на Европа и света е резултат от постигнатите и подписани споразумения от Антихитлеристката коалиция (СССР, САЩ и Великобритания) в Ялта и Потсдам през 1945 г. Те бяха реализирани в резултат на победата над фашизма във Втората световна война, в резултат на жертвата и саможертвата на милиони европейски граждани и антифашисти, сред които хиляди български антифашисти и войници", заявяват от БСП.

Според тях интерпретации и констатации, без съдържателни аргументи, не допринасят за установяването на историческата истина както за събитията, довели до Втората световна война, така и за нейния ход и резултат.

"Настояваме министърът на външните работи г-жа Екатерина Захариева да оттегли подписа си и премиерът да внесе в парламента нейната оставка", изтъкват още от партията, управлявана от Корнелия Нинова.

"Неоспорим факт е, че Денят на победата - 9 май 1945 г., затвори най-кървавата страница в историята на човечеството и даде шанс за траен мир и за създаването на обединена Европа, от която България днес е част. Без Деня на победата, нямаше да бъде възможен Денят на Европа", се казва още в позицията на социалистите, които поздравяват българските граждани с двата празника.
Там е работата, че не я затвори - жертвите дадени от България по време на ВСВ са съизмерим с дадените по време на окупацията на червената армия след това, при т.нар. "Народен" съд. А ако добавим и тези в Македония, се казва, че в "мирно" време сме дали повече жертви отколкото по време на войната.

Аватар
19
Site Admin
Мнения: 188
Регистриран на: Чет Апр 02, 2020 2:58 pm
x 33
x 19

България и ВСВ

Непрочетено мнение от 19 »


Аватар
19
Site Admin
Мнения: 188
Регистриран на: Чет Апр 02, 2020 2:58 pm
x 33
x 19

Re: Трета българска държава

Непрочетено мнение от 19 »

Един кратък разказ за Евлоги и Христо Георгиеви - едни от най-големите благодетели на България от ония години.

Публикувай отговор